Zgłaszanie szkody

Sposób postępowania w razie zaistnienia szkody komunikacyjnej

Po zdarzeniu drogowym, gdy samochód nie nadaje się do jazdy - trzeba go holować. Przed tym jednak, należy się upewnić, kto pokrywa koszty holowania. Nasza całodobowa pomoc drogowa zawsze udzieli szczerej i wyczerpującej odpowiedzi i w razie potrzeby odholuje samochód nawet w nocy, pozostawiając go na parkingu strzeżonym naszego serwisu.
Następnego dnia roboczego należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nasi pracownicy udzielą informacji o formalnościach i dokumentach niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu likwidacji szkody. Naprawą samochodu sprawnie i szybko zajmie się nasz serwis blacharsko-lakierniczy.

Jakie dokumenty powinniśmy mieć przy sobie podczas zgłaszania szkody?

Zgłosić szkodę może właściciel pojazdu, osoba upoważniona przez właściciela lub kierujący w momencie kolizji. Koniecznymi dokumentami przy zgłoszeniu szkody są:

Szkoda z własnego ubezpieczenia AC

Szkoda z OC sprawcy

Oryginał polisy Auto Casco (wniosek)

Oświadczenie sprawcy / notatka policji

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny

Dowód tożsamości właściciela pojazdu

Dowód tożsamości właściciela pojazdu

Prawo jazdy kierowcy

Prawo jazdy kierowcy

O pozostałych dokumentach, wymaganych przez konkretnego ubezpieczyciela, dowiedzą się Państwo w Biurze Obsługi Klienta.

Samochód kupiony na kredyt

Jeśli samochód kupiony był na kredyt, procedura zgłoszenia szkody jest taka, jak powyżej, z małym wyjątkiem. Poza wspomnianymi wcześniej dokumentami powinniśmy posiadać zgodę banku, który udzielił kredytu, na wypłatę odszkodowania. O zgodę występuje firma ubezpieczeniowa lub właściciel pojazdu. Podczas zgłaszania szkody, warto mieć ze sobą numer umowy kredytowej oraz adres banku, w którym jest udzielony kredyt na nasz samochód.

Samochód w leasingu

Poza wspomnianymi wcześniej dokumentami leasingobiorca/użytkownik musi powiadomić firmę leasingową o zaistniałej szkodzie i wskazać serwis, któremu zlecamy naprawę leasingowanego pojazdu. Firmy leasingowa wystawia upoważnienie na serwis do odbioru odszkodowanie. Podczas zgłaszania szkody, warto mieć ze sobą numer umowy leasingowej.

Samochód zastępczy

Na życzenie klienta, na czas likwidacji szkody udostępniamy odpłatnie samochód zastępczy . Należy jednak zgłosić taką chęć odpowiednio wcześnie, aby zarezerwować auto.

Polisa płacona w ratach

Część kierowców opłaca polisy w ratach. W przypadku zgłoszenia szkody komunikacyjnej ze swojej polisy AC, mamy obowiązek zapłacić kolejne raty przed zakończeniem naprawy naszego samochodu.

Jeśli nie naprawiać, to może sprzedać (szkoda całkowita)?

Oferujemy Państwu możliwość odkupienia uszkodzonego samochodu, jeśli wartość naprawy jest większa od 70 % jego wartości, a szkoda rozliczona jest jako całkowita. Jeśli cena za rozbite auto będzie dla Państwa satysfakcjonująca wówczas można się pozbyć samochodu bez uciążliwych formalności.

Kontakt:

Artur Bieranowski
doradca serwisowy
kierownik serwisu

tel.: (22) 675 45 25 wew. 2
mob.: 669 759 902

e-mail: